DİŞ TEDAVİLERİOrtodonti

Lingual Ortodonti (Görünmeyen Teller) | Dental Studio İstanbul

LİNGUAL (Dişlerin arkasından) ORTODONTİ
INCOGNITO SİSTEMİ

Lingual Ortodonti (Görünmeyen Teller)
Kelime olarak da –lingual- Latincede “dil tarafı” , “dil bölgesi” anlamına gelmekte olup, dişlerin dile bakan kısımlarına uygulanan ortodontik tedaviyi tanımlamaktadır. Incognito tedavisi ise lingual ortodonti de kullanılan yöntemlerden birisinin piyasa ismidir. Tıpkı lingual ortodontideki diğer yöntemler gibi incognitoda da, kullanılan teller ve braketler dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılmaktadır. İncognito ve diğer lingual ortodonti yöntemlerinin en büyük avantajları ise, invisalign yönteminin aksine sadece belirli vakalarda değil daha komplike vakalarda da kullanılabilir oluşlarıdır.
Incognito apareyleri tamamen kişiye özel dizayn edilir ve üretilir. Diğer tüm ortodontik tedavi yöntemlerinde kullanılan ve fabrikasyon olarak üretilen braket ve tellerin aksine incognito yönteminde her şey hastanın ağzına göre özel olarak “altın alaşımından” üretilir. Kısacası bu yöntemde, hastaların dişlerinden alınan ölçüler önce yurt dışındaki (Almanya) merkeze gönderilmekte, orada bilgisayar destekli özel bir yazılım yardımıyla kişiye özel olarak üretildikten sonra tekrar ülkemize yollanmaktadır.

İncognito tedavisini diğer lingual yöntemlerden ayıran bir diğer özellik ise, tedavi için kişiye özel üretilen braketlerin, dişlerin arka kısımlarına direkt olarak değil, altından yapılmış bir kaide vasıtasıyla yapıştırılmalarıdır. Bu sayede dişlerin arka yüzleri adeta altın bir yüzeyle kaplanmış gibi olup diğer lingual yöntemlerindeki gibi yeterli ağız hijyeni sağlayamama ve çürük oluşma olasılığı azalmaktadır. Bu nedenle braketlere kolay alışılmaktadır.